De Roparun

logo-roparun

Wat is Stichting Roparun?

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Het motto van Stichting Roparun is:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1,5 marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

Bestaat een regulier roparunteam uit circa 25 personen, het team Running Blind zal bestaan uit circa 37 personen (extra: 8 buddy’s, 2 cateraars, 1 masseur, 1 media-specialist). Met de roparun organisatie worden daarom specifieke afspraken gemaakt om dit grote roparunteam te laten deelnemen. Zo zal Team 130 Running Blind met meer en grotere voertuigen op de wisselplaatsen staan en zal een grotere lopersbus nodig zijn op de te lopen route. Op sommige delen van de route mag ook geen lopersbus komen. Deze route delen wordt via Run & Bike overbrugd. Team 130 Running Blind zal i.p.v. normale fietsen, gebruik maken van tandems.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

Hoe is Stichting Roparun ontstaan?

In 1992 is de Roparun ontstaan vanuit een weddenschap en inmiddels is deze estafetteloop uitgegroeid tot een niet meerweg te denken evenement. Bij de eerste editie deden er 13 teams mee en de opbrengst bedroeg 100.000 gulden. De organisatie van de Roparun was in handen van een klein groepje van ongeveer 20 vrijwilligers, waarvan er een aantal ook nog als loper, chauffeur of fietser meededen in het “eigen” team. Want dat was de weddenschap; lopen van Rotterdam naar Parijs met een team van 8 lopers. De mannen van de weddenschap, Sjaak Bril en Peter van der Noord, zochten nog 6 andere lopers, een fietser, masseuse en wat chauffeurs. Al snel werd het duidelijk dat er meer werk aan de winkel was. Er werd een route uitgezet, spelregels gemaakt en het idee ontstond om een goed doel te koppelen aan de estafetteloop. Uiteindelijk zette ieder team zich er voor in om geld bijeen te brengen voor de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam.

Hoe ging de groei van Stichting Roparun verder?

De Roparun kreeg na het eerste jaar steeds meer publiciteit en bekendheid, waardoor de organisatie groter en professioneler werd. Er kwamen elk jaar meer deelnemende teams bij, waardoor ook de opbrengst elk jaar meer werd. Hierdoor konden ook steeds meer verschillende doelen ondersteunt worden vanuit de opbrengst van de Roparun.

Sinds augustus 2002 bestaat de Roparun organisatie uit twee stichtingen: Stichting Roparun Evenementen en Stichting Roparun Palliatieve Zorg. De stichtingen zijn apart, voeren ieder een eigen boekhouding en hebben bijvoorbeeld ook verschillende bankrekeningnummers.

Door de splitsing is het duidelijk hoe de geldstromen lopen: geld bestemd voor het organiseren van het evenement en geld bestemd voor de doelen. Zou er door omstandigheden iets gebeuren bij Stichting Roparun Evenementen, dan zal dit nooit invloed hebben op de gelden die in Stichting Roparun Palliatieve Zorg gereserveerd staan voor de doelen en de afspraken die er met diverse partners zijn gemaakt. Ook is door de splitsing gewaarborgd dat, ongeacht wat zich voordoet, alles wat voor de doelen is bestemd ook bij de doelen terechtkomt.

Waar komt de naam Roparun vandaan?

Roparun is een afkorting van Rotterdam-Parijs-Run. Rotterdam is de stad waar het allemaal begon. Waar eerst gestart werd onder de Euromast, waar vervolgens de Mullerpier werd omgetoverd tot Roparundorp en waar daarna de Coolsingel eraan moest geloven: eerst als start-, later als finishlocatie. Parijs is de lichtstad en was van 1992 tot en met 2003 de stad waar de Roparun finishte. Vanaf 2004 is de route omgedraaid en wordt er gestart vanuit Parijs en vindt de finish plaats op de Coolsingel in Rotterdam.

Welke doelen ondersteunt Stichting Roparun?

In de afgelopen jaren heeft Stichting Roparun veel doelen kunnen ondersteunen. De opbrengst van de Roparun komt volledig ten goede aan de zorg voor mensen met kanker, ook wel palliatieve zorg genoemd. Er wordt niet zozeer geld aan de medische zorg besteed, want dat biedt immers het ziekenhuis. Maar juist de zorg die zich richt op verbetering van kwaliteit van leven. Hierbij valt te denken aan praktische dingen op zowel lichamelijk als psychisch en sociaal terrein. Een aantal voorbeelden van de doelen van Stichting Roparun staan hieronder:

  • Roparun Inloophuizen
  • Roparun Hospices
  • Roparun Vakantiebungalows
  • Roparun Kinderdag
  • Verpleeghuizen
  • Hoofdhuidkoeling

Als je meer informatie wilt over de doelen van Stichting Roparun kun je een kijkje nemen op de site (https://www.roparun.nl/doelen/doelen-2017)

Wat is Palliatieve Zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden, omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg genoemd, maar is veel breder. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Sinds de Roparun in 1992 voor het eerst georganiseerd werd, is al meer dan 67 miljoen euro bijeengelopen. De editie van 2016 bracht een bedrag van meer dan 5 miljoen euro op. Aangezien de opbrengst van de Roparun erg belangrijk is, bestaat er sinds 1995 een speciaal klassement voor de teams met de hoogste opbrengst. De drie teams met de hoogste opbrengst worden tijdens de slotavond van de Roparun gehuldigd. Het team met de hoogste opbrengst ontvangt de Roparunner wisseltrofee en heeft ook recht op gratis deelname aan de volgende editie van de Roparun. Natuurlijk wordt de sportieve prestatie niet onderschat en daardoor is er ook het klassement voor de snelste teams. Over de opbrengsten en resultaten kun je meer vinden op onze website www.roparun.nl.

Videoclip 2016

De volgende video geeft een sfeervolle impressie van de Roparun