Een Roparun Droom

Het begon ooit met een droom……

In 2011 stuurde de slechtziende John Stoop, lopend bij Running Blind, een twitterbericht de wereld in dat hij als slechtziende hardloper graag eens de Roparun zou willen lopen. Tot zijn verbazing werd er al snel positief gereageerd door Roparun Team 97 FloraHolland. Natuurlijk waren er wat gesprekken nodig om het gehele FloraHolland-team te overtuigen dat je als slechtziende gewoon kunt hardlopen en dat het team er niets over nauwelijks iets extra’s voor hoeft te doen. Er was maar één extra en dat was de buddy die John zou begeleiden. Het toeval wil dat dat geen enkel probleem was. Jos Cornelissen zou als buddy fungeren en met hem was in het verleden al contact geweest over het begeleiden van een slechtziende marathonloper in Engeland.

Na de gebruikelijke trainingen als roparunteam en individueel gingen John & Jos in 2012 van start in Hamburg. Met veel plezier werd de afstand Hamburg – Rotterdam overbrugd en de ontvangst op de Coolsingel was om nooit te vergeten. Een droom was uitgekomen!

In 2013 werd de route Hamburg – Rotterdam nogmaals gelopen en zowel in 2014 als 2015 werd er in Parijs gestart. Door te switchen tussen startend en eindigend loopteam zijn met deze 4 Roparuns alle kilometers vanaf Parijs en vanaf Hamburg hardlopend overbrugd. De droom was compleet!

Die droom werd groter en groter……

Gedurende de eerste Roparun in 2012 ontstond echter een nieuwe droom: zou het niet geweldig zijn om de Roparun te lopen met een team volledig bestaande uit lopers met een visuele beperking?

Er gingen wat jaren overheen en diverse mensen werden regelmatig bestookt met John’s droom. In 2016 waren een aantal geesten er rijp voor, mede gestimuleerd door het komend 10-jarig jubileum van Running Blind in 2017. Na wat voorbereidende schermutselingen werd 3 oktober 2016 de knoop doorgehakt:  Let’s Go!

Makkelijker gezegd dan gedaan, er komt nogal wat voor kijken een roparunteam van de grond te krijgen, het geheel , liefst door sponsoring, te financieren in geld en ‘in natura’ en daarnaast geld in te zamelen voor de Roparun ter ondersteuning van het  doel:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”!

En nu nog even realiseren…..

Gelukkig was het niet moeilijk snel een volledig team te formeren. Enthousiaste lopers met een visuele beperking werden binnen Running Blind als snel gevonden. Zij kozen zelf hun buddy, want 3 a 4 dagen intensief samenwerken doe je het liefst met iemand die je al goed kent. De benodigde fietsers, cateraars, media-specialisten en masseurs, waarvan 2 met een visuele beperking, meldden zich ook al snel. Naar verwachting zal het complete team bestaan uit 35 a 37 mensen. Dat is circa 10 mensen meer dan een ‘normaal’ team, dit omdat je per loper een buddy nodig hebt en dat zijn er dus al acht!

Op 30 oktober 2016 komt het gehele team voor het eerst bij elkaar om nader  kennis te maken en voor velen voor het eerst kennis op te doen over de Roparun.

Sponsoring

Het volbrengen van een roparun en is alleen mogelijk met hulp van sponsoren. Voor een overzicht van de huidige sponsors, zie de pagina Sponsoren

Dagboek

Welke tussentijdse stappen/ gebeurtenissen we tot nu toe hebben doorlopen, is te volgen in ons ‘Dagboek’.

Video

John’s verhaal over zijn droom is te zien en te horen op volgende video

video

Wil je zelf ervaren wat het is om hard te lopen met een visuele beperking, zie dan deze video.
(Niet schrikken, het is met name een audio-film van ruim 4 minuten)

video

Informatie over Running Blind

Voor meer informatie over Running Blind en afdelingen: Running Blind Regio's

Informatie over de Roparun

Voor meer Informatie over de Roparun, zie pagina: Roparun

Meer informatie over hoe een Roparun werkt, zie:  Hoe werkt het?